پیام های بین المللی برای درگذشت دکتر قانعی راد
پیام های بین المللی برای درگذشت دکتر قانعی راد

بعد از درگذشت استاد فرزانه و رئیس اسبق انجمن جامعه شناسی ایران، پیام های بین المللی ابراز همدردی و تسلیت به دکتر سیدحسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران ارسال شد. مارگارت آبراهام (رئیس انجمن


تلگرام صیدنیوز