صفحه اصلي > اقتصاد ایران > صدور و تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند ممنوع شد

صدور و تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند ممنوع شد


14 مرداد 1399. نويسنده: Admin
کارت بازرگانی صادرکنندگان,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,تجارت و بازرگانی
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند حداکثر تا ۳۱ شهریور تعلیق می شود.

وضعیت کارت های بازرگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند تعیین تکلیف شد.

 

بر اساس این گزارش حمیدزاد بوم رییس کل سازمان توسعه تجارت در نامه ای اعلام‌کرد: حسب جلسات ششمین و هفتمین کارگروه پایش سوءرفتار تجاری و در راستای اجرای بند ۴ تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دارای تعهد ارزی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی ارز صادراتی ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی مورخ ۲۵ تیرماه سال ۹۹ تصمیمات کارگروه طبق شرح زیر ارسال می گردد.

 

- بانک مرکزی فهرست اشخاص دارای تعهدات ارزی تا پایان تیرماه ۹۹ را مطابق نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۵۲۹ مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

 

۲- باعنایت به ارسال لیست بانک مرکزی کارت بازرگانی اشخاص دارای تعهدات ارزی مطابق جدول ذیل تعلیق می گردد.

 

۳- صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کم تر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع تعهدات ممنوع می باشد.

 

۴- در مورد واحدهای تولیدی مقرر گردید تا آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی واحدها از بانک مرکزی تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹۷ و در نخستین جلسه کارگروه مطرح و در مورد تعلیق یا ابطال کارت اتخاذ تصمیم گردد.


بازگشت