مهسا مجللی مربی تیم ملی قایقرانی بانوان: آرزو دارم عادل با کسب مدال المپیک افتخاراتش را کامل کند
مهسا مجللی مربی تیم ملی قایقرانی بانوان: آرزو دارم عادل با کسب مدال المپیک افتخاراتش را کامل کند

مربی گلستانی تیم ملی قایقرانی بانوان جمهوری اسلامی گفت: در حال حاضر و بنا به دعوت فدراسیون قایقرانی به عنوان مربی تیم ملی در کنار خانم سونیا نوری زاد _ سرمربی تیم _ انجام وظیفه می کنم.  


تلگرام صیدنیوز