ورود
بستن

مشکلات کشاورزان گندم کار با طرح تقویت امنیت غذایی می شود

استان گلستان / اقتصادی

رئیس بنیاد ملی توانمند سازی گندمکاران ایران  گفت: با طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی بیش از ۹۰ درصد مسائل و مشکلات کشاورزی و کشاورزان گندم کار مرتفع خواهد شد.

گندم یکی از محصولات بنیادی برای توسعه اقتصادی کشاورزی است

استان گلستان / اقتصادی

مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران کشور گفت: یکی از محصولات بنیادی برای توسعه اقتصادی کشاورزی، گندم است که به عنوان محصولی راهبردی و پایه در تامین بخش اعظمی از نیازهای اساسی مردم نقش موثری دارد.

سازه‌های هیدرولیکی یکی از جنبه‌های مهم مدیریت آب است

استان گلستان / محیط زیست

رئیس بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران گفت:در انجمن هیدرولیک ایران به مسأله و موضوع بسیار کلیدی آب پرداخته می‌شود و یکی از جنبه‌های مهم مدیریت آب، بحث سازه‌های هیدرولیکی است.

صفحه قبل صفحه بعد

فهرست صفحات