سوالی که اوباما را عصبانی کرد
سوالی که اوباما را عصبانی کرد

رئیس جمهور آمریکا هنگام مصاحبه تلویزیونی، به علت یکی از سوال های مجری برآشفت، این رفتا اوباما بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

بیانیه مشترک آمریکا در حمایت از افغانستان
بیانیه مشترک آمریکا در حمایت از افغانستان

وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیران امور خارجه ۵ کشور آسیای میانه با انتشار بیانیه ای حمایت از افغانستان را اعلام کرد.

بایدن از قطار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیاده شد
بایدن از قطار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیاده شد

«جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز از عدم حضور خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ خبر داد.


تلگرام صیدنیوز