بایدن از قطار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیاده شد
بایدن از قطار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیاده شد

«جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز از عدم حضور خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ خبر داد.


تلگرام صیدنیوز