نقدی بر علمکرد ضعیف تیم اطلاع رسانی دولت: آقای نهاوندیان! با شما هستیم

سایت پویش نوشت: یکی از مهمترین لوازم حکومت داری و ریاست، فراهم سازی زمینه «اقناع» در میان نخبگان و توده های مردم نسبت به عملکرد و دستاوردهای حاصله می باشد. حکومتی پایدار خواهد بود که بتواند مردم را نسبت به رویه انتخابی خود و اهداف و آمال متصوره، قانع نماید و نوعی پشتیبانی و همراهی را برای خود ایجاد نماید. دولتی که به رضایت جامعه و افکار عمومی بی توجهی نماید و قدمی در راستای ایجاد فضای اقناع، بر ندارد با واکنش جامعه و عدم همراهی آن روبه رو خواهد شد و لذا تداوم نخواهد یافت.

 یکی از اصلی ترین ابزارهای ایجاد اقناع در جامعه و در میان مردم، بهره گیری از فضای رسانه و اطلاع رسانی اقدامات است. دولتی در مسیر حرکت خود برای پشتیبان سازی و ایجاد حمایت مردمی موفق خواهد بود که بتواند لازمه وجود خود و اقدامات صورت گرفته توسط عوامل تحت امرش را به بهترین وجه، برای مردم و جامعه و افکار عمومی توجیه نماید. اگر بهترین دولت بر سر کار باشد، بهترین عملکرد صورت پذیرد، ورزیده ترین نخبگان، دارای مسوولیت باشند اما اقدامات و دستاوردها برای جامعه تبیین نشود و اطلاع رسانی صحیح صورت نگیرد این دولت، محکوم به شکست خواهد بود.

یکی از نواقص بزرگ دولت دکتر حسن روحانی از بدو امر تاکنون و یکی از عیوب نمایانی که بارها و بارها توسط حامیان و منتقدان دولت یازدهم بیان شده و تکرار گردیده است ضعف اطلاع رسانی است. در این رابطه مطالبی وجود دارد که توجه به آن، بسیار حائز اهمیت است.

1- ضمن حفظ احترام به رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، باید اذعان کرد که هرچه فریاد برای عملکرد ضعیف تیم فشل اطلاع رسانی دولت وجود دارد باید بر سر آقای نهاوندیان کشید چراکه به نظر می رسد ایشان در سیاره دیگری زیست می کند که اصلا نتنها صدای اعتراض حامیان دکتر روحانی بلکه بزرگان نظام هم در مورد عملکرد تاسف بار معاونت ارتباطات دفتر رئیس جمهور و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت را نمی شنود.

هر موضوع دیگری هم اگر به این شدت و با این همه تکرار و توسط افراد گوناگون از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب، مطرح می شد لااقل واکنشی را در حد «حرف» در پی داشت؛ اگرچه ممکن بود تغییراتی در سطح مدیران هم اعمال شود، اما برخورد آقای نهاوندیان چنان تبختر آمیز است که گویی « معصوم » است و در انتخاب مدیرانش، اشتباه نمی کند.

2- دولت یازدهم پس از غریب به چهار سال از عمر خود، هنوز نمی تواند کوچکترین اقدامات و عملکردش را توسط تیم اطلاع رسانی خود برای مردم و رسانه ها تبیین کند؛ پس چگونه توقع دارد که صداوسیما با منش فکری متفاوت و مدیرانی که از جناح مقابل بر آن سیطره دارند به اطلاع رسانی اقدامات دولت بپردازد؟ آیا در خواست رئیس جمهور از رادیو و تلویزیون برای انعکاس عملکرد دولت به خاطر بی خاصیتی تیم اطلاع رسانی تحت مدیریت شما نیست؟ که اگر بود دکتر روحانی دیگر نیازی به این رسانه ها نداشت.

معضل اصلی دولت در موضوع اطلاع رسانی، نه صداوسیما که خود دولت است چراکه هنوز توانایی اطلاع رسانی صحیح و جامع از اقدامات خود ندارد و گویی مدیران اطلاع رسانی دولت، با خود می گویند همین که ما خودمان می دانیم چه می کنیم کافی است و نیاز به اقناع جامعه وجود ندارد. هنگامی که عملکرد تیم اطلاع رسانی دولت؛ تنها چند ماه مانده به انتخابات، اینگونه ضعیف است پس در کارزار انتخابات چگونه خواهد بود؟

3- خوب است آقای نهاوندیان، بدون حب و بغض ها، نگاهی به عملکرد سه ساله تیم اطلاع رسانی تحت امر خود بیندازد و ببیند در کدام موضوع و واقعه و عملکرد، جلودار و تاثیرگذار بوده است؟ در موضوع مذاکرات و توافق هسته ای؟ در موضوع اطلاع رسانی عملکرد اقتصادی دولت؟ در حوزه بهداشت و درمان؟ دقیقا در کدامیک از این موضوعات و دیگر موضوعات رخ داده، این تیم توانسته است پیشتاز، تاثیر گذار و جریان ساز باشد؟

اگر بخواهیم مختصر مثالی بزنیم می توانیم به مباحث مربوط به مذاکرات هسته ای و برجام اشاره کنیم. در ایام مذاکرات و مباحث مختلفی که در کشور جریان گرفت و هجمه های ناجوانمردانه ای که نثار دولت و تیم مذاکره کننده شد تیم اطلاع رسانی دولت، بسیار ضعیف عمل کرد. مردم و رسانه ها باید منتظر می ماندند تا عضوی از تیم مذاکره کننده بیاید و سوالات و شبهات را پاسخ دهد و در غیاب اعضای مذاکره کننده، دلواپسان بودند که فضا را در دست گرفته و بر دولت می تازیدند اما دریغ از تکاپوی مناسب تیم اطلاع رسانی و اسماعیلی ها و معزی های دولت. رسانه های حامی دولت هم باید به سختی به اعضای تیم مذاکره کننده یا افراد نزدیک به آنان مراجعه می کردند تا بتوانند اطلاعاتی کسب کرده و پاسخگوی انتقادات باشند.

مثال های فراوان دیگری را هم می توان به عنوان شاهد، بیان کرد اما هرچه نوشته شود باز هم از مصائبی که تیم اطلاع رسانی بر پیکره دولت یازدهم و شخص شخیص رئیس جمهور وارد کرده است گفتنی های فراوانی باقی می ماند.

آقای نهاوندیان! کجا بود تیم اطلاع رسانی دولت و اسماعیلی ها و معزی ها در زمانی که اقدامات فراوان دولت در ایام اربعین، نادیده گرفته شده بود و مخالفان دولت، هجمه های ناجوانمردانه ای را بر علیه دولت وارد نمودند؟ چرا نگفتید که دولت چه زحمت ها کشیده و چه برنامه ها ریخته و چه امکاناتی برای اربعین در ایران و عراق، فراهم آورده است؟ چرا از دولت یازدهم دفاع نمی کنید؟

آقای رئیس دفتر! چرا دستاوردهای دولت را به نحو مقتضی به مردم اطلاع رسانی نمی کنید؟ چرا بر ماندن عوامل نامطلوب در تیم اطلاع رسانی دولت، پافشاری می کنید؟ چرا دستاوردهای برجام را نمی گویید؟ چرا دستاوردهای اوپک را نمی گویید؟ از چه واهمه دارید؟ آنها چه برای شما و دولت کردند که اینگونه نسبت به اعتراض حامیان و دلسوزان دولت بی تفاوت شده اید و آنها را دل سرد و نا امید می کنید؟

4- تجربه نشان داده است که فقط زمانی تیم اطلاع رسانی دولت، اندک فعالیت و تکاپویی از خود نشان می دهد که شخص دکتر روحانی، سخنرانی کند و آمارهایی را ارائه نماید. آن زمان است که سخنان رئیس جمهور را به صورت جلوه های گرافیکی و تصویری منتشر کرده و به همین فعالیت اندک بسنده می کنند.

آقایان! چرا در بیان اقدامات دولت و دستاوردهای آن، پیش دستی نمی کنید؟ چرا اجازه می دهید رسانه های مخالف دولت، از زمین بازی بدون حضور شما استفاده کنند؟ چرا اطلاع رسانی را برعهده شخص رئیس جمهور گذاشته اید؟ می شود از شما پرسید که فایده حضور شما چیست؟

5- نحوه برخورد تیم اطلاع رسانی دولت با رسانه های حامی دولت هم جای تاسف دارد. آقایان انگار دولت و فضای اطلاع رسانی آن را ملک طاق خود برشمرده اند که با رسانه های حامی دولت هم رفتاری متکبرانه برمی گزینند. خودشان اقدامی انجام نمی دهند و از اطلاع رسانی صحیح به رسانه های حامی دولت هم پرهیز می کنند. کوچک ترین انتقادی را هم با برخورد سلبی پاسخ می دهند. آقای نهاوندیان عزیز، عوامل و دست اندرکاران زیر مجموعه خود را می شناسید؟

6- جناب دکتر نهاوندیان! انتصاب شما به عنوان رئیس دفتر دکتر روحانی با توجه به سوابق ارزنده و فعالیت های گسترده سیاسی و اقتصادی و شناخت رئیس جمهور از شما را می توان توجیه نمود؛ هرچند که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ستاد دکتر ولایتی مشغول به فعالیت بودید و به ایشان، باور بیشتری داشتید اما انتصاب پرویز اسماعیلی که در گذشته، مدیر مسوول روزنامه جوان(رسانه وابسته به نهاد نظامی و منتقد دولت) بوده و در انتخابات سال 92، سخنگوی رقیب رئیس جمهور یعنی محمد باقر قالیباف بوده است به سمت معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست چراکه وی، به دکتر روحانی و اهداف او، اصلا باور ندارد و چه بسا مخالف چنین ایده هایی باشد. انتصاب شخص مذکور در یکی از کلیدی ترین مناصب دولتی، همین می شود که شاهدیم. برنامه های دولت و اقدامات آن، به نحو صحیحی اطلاع رسانی نمی شود، هجمه های فراوان مخالفان و منتقدان که بخشی از آنها را تیم قالیباف وارد می کند بی جواب می ماند، با رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت، متکبرانه برخورد می شود و چنان می شود که می بینید.به نظر شما آقای اسماعیلی در دولت آقای قالیباف، چه سمتی خواهد داشت؟

رئیس دفتر محترم! آیا گوش شنوایی برای سخنان حامیان دولت و دلسوزان اعتدال وجود دارد؟

آقای نهاوندیان! با شما هستیم.

  22 آذر 1395
بخش : سیاسی / دولت
کد خبر: 55876
تگ ها :

seydnews@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

تلگرام صیدنیوز