انتخابات شوراها و مخالفان توسعه در بندرترکمن

یادداشت/ اسماعیل البرزی

نا گفته پیداست که روند توسعه در شهر بندرترکمن در ماههای اخیر شتاب فزاینده ای به خود گرفته است و بیش از همه شهروندان می دانند که این اتفاق نیکو پس از سال ها، با تمرکز شهردار میرزا زنجانی به انجام صادقانه وظایف و اهتمام تار و پود مجموعه مدیریت شهری به ارائه خدمات در خور شهروندان محقق شده است .

آنچه در ماههای اخیر در مدیریت شهری بندرترکمن خود نمایی کرده است بی توجهی شهردار جوان به حاشیه ها و دست اندازهایی است که گاهاً از سوی برخی اعضای شورا برای کاهش سرعت توسعه و جلوگیری از روند خدمات رسانی طراحی شده و باید اعتراف کرد که در برخی مقاطع نیز سبب کندی حرکت و بر هم زدن هارمونی خدمت در شهرداری بندرترکمن شده است اما از آنجا که اصل بر ارائه خدمت بی وقفه و جهادی به شهروندان است تا کنون حاشیه سازی ها و شیطنت های منفعت طلبان در برابر اراده ی مستحکم شهردار کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته است قطار خدمتگزاری را در شهر ساحلی خلیج گرگان متوقف کند .

با یک ارزیابی ساده ی میدانی به راحتی می توان دریافت که مردم بندرترکمن از روند فعلی عملکرد شهردار رضایت دارند و در آینده نیز خواهان خدمتگزاری صادقانه و تلاش مضاعف خادمان خود در مجموعه مدیریت شهری و افزایش سرعت توسعه در شهرشان هستند و در انتخابات آتی بی توجه به طایفه گرایی و بازی های ویران کننده ی سیاسی و جناحی، در پی آن خواهند بود تا قطار توسعه از مسیر خود خارج نشود و این مهم با خارج شدن افرادی که در ماههای اخیر وظیفه امانتداری و دلسوزی خود به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری را فراموش کرده  و به دنبال سهم خواهی های شخصی و گروهی بوده اند محقق خواهد شد .

آری مردم نام هایی را که به جای خدمتگزاری و همراهی با شهردار جوان برای توسعه شهر ، به دنبال سنگ اندازی و کند کردن روند توسعه بوده اند فراموش نخواهند کرد و در انتخابات آتی آنها را برای همیشه به بایگانی خواهند سپرد .

در نوشتار آتی به تفکیک در خصوص مخالفان توسعه بندرترکمن با مردم سخن خواهیم گفت .

  6 فروردین 1396
تگ ها :

seydnews@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

تلگرام صیدنیوز