کاهش ذخیره آبخوان های عمیق استان در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ / لزوم مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتیمدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان از کاهش ذخیره آبخوان های عمیق استان در پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش صیدنیوز، مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هر چند در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره آماری موجود ، حدود ۵۱ میلیون متر مکعب افزایش یافته است، اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود ۱۵ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.

وی افزود: تراز آب زیرزمینی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان حدود یک متر و سی سانتیمتر کاهش یافته است. 

مهندس فرازجو گفت : شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی ، برداشت منابع آب زیرزمینی ، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته ، سطح آب آبخوانهای عمیق کاهش یافته و حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره های آب زیرزمینی نیست ، لذا با توجه به محدودیت منابع آب ، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی ، بسیار مهم و ضروری است.

  11 خرداد 1399
تگ ها :

seydnews@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

شرکت داده پردازان نیک نام ققنوس پارس تلگرام صیدنیوز