صفحه اصلي > استان گلستان > ممنوعیت تردد خودروهای غیربومی در استان گلستان

ممنوعیت تردد خودروهای غیربومی در استان گلستان


30 آبان 1399. نويسنده: Admin

https://static3.ilna.news/thumbnail/fPzbyJcyStYP/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCQuC6bW65Yo2vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMums2lp5Xzk-eErjUYezqJx1zaI4hfOt0QWXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0RREsIx0BCAE,/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3.jpg

از روز شنبه اول آذر به مدت ۲ هفته تردد تمامی خودرو‌های غیر بومی در استان ممنوع است و در هر ۲۴ ساعت این خودرو‌ها مشمول جریمه خواهند شد.

به گزارش صیدنیوز، استاندار گلستان گفت: از روز شنبه اول آذر به مدت ۲ هفته تردد تمامی خودرو‌های غیر بومی در استان ممنوع است و در هر ۲۴ ساعت این خودرو‌ها مشمول جریمه خواهند شد.

هادی حق شناس افزود: تردد خودرو‌های بومی در شهر‌های قرمز از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح روز بعد ممنوع خواهد بود.

وی افزود: نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های کنترل ترافیک نظارت بر اجرای این مصوبه را از روز اول آذر به مدت دو هفته بر عهده خواهد داشت و خودرو‌های خاطی جریمه خواهند شد.

استاندار گلستان یادآور شد: خودرو‌های غیربومی در شهر‌های قرمز حق ورود و تردد در محدوده شهری را نخواهند داشت.

دکتر حق شناس خاطرنشان کرد: مشاغل تمام گروه‌های شغلی به جز گروه اول که شامل فعالیت‌های ضروری و تامین کننده مایحتاج روزمره زندگی مردم هستند در شهر‌های قرمز ممنوع است و با کسانی که مصوبه ستاد ملی کرونا را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد.


بازگشت