صفحه اصلي > استان گلستان / قضاییه > گسترش دادرسی الکترونیک در محاکم گلستان

گسترش دادرسی الکترونیک در محاکم گلستان


11 آذر 1399. نويسنده: Admin

بازرسی غیرحضوری حوزه قضایی آزادشهر امروز انجام شد.

به گزارش صیدنیوز، رئیس کل دادگستری در بازرسی غیرحضوری حوزه قضایی آزادشهر گفت: اتاق دادرسی الکترونیک در همه حوزه های قضایی گلستان راه اندازی شده است و با وجود خطر انتقال کرونا ، همه دادرسی ها در پرونده هایی که زندانی دارد باید الکترونیک انجام شود .

هاشمیان با اشاره به استقبال از دادگاه های الکترونیک تاکید کرد: حتی یک دادرسی هم نباید حضوری انجام شود .

رییس کل دادگستری گلستان با قدردانی از تلاش قضات آزادشهر از آنان خواست: با تلاش جهادی تا پایان سال، همه پرونده های مسن این حوزه قضایی را تعیین تکلیف کنند.

هادی هاشمیان بار دیگر بر رفتار مناسب با مراجعان تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم سختی کار رفتار ما با مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

استفاده از ساز و کارهای قانونی برای کاهش محکومان کیفری، صدور آرای جایگزین حبس ، سرعت بیشتر رسیدگی ها، نظارت بر دفاتر شعب از جمله موارد طرح شده در جلسه بازرسی امروز بود.

معاونان رئیس کل دادگستری هم در این جلسه غیرحضوری به تفکیک حوزه های کاری و نظارتی خود، آسیب شناسی ها را طرح و با مشورت قضات راهکارهای رفع آن را بررسی کردند.

پیش از این بازرسی های دوره ای با حضور میدانی رئیس کل دادگستری و معاونان او از شهرستان ها انجام می شد اما به علت اعمال محدودیت های کرونایی این بازرسی ها و آسیب شناسی ها، غیرحضوری از طریق ویدئوکنفرانس انجام می شود.


بازگشت